Cancerforskning på hög nivå främjar den region forskningen bedrivs i. Den som bor i Västsverige och drabbas av cancer vårdas i Västsverige. Den som vårdas i Västsverige får skörda frukterna av forskningen på Jubileumskliniken.  Läs mer


OMBYGGNADEN AV JUBILEUMSKLINIKEN ÄR FÄRDIG.
Vi är stolta över att kunna stödja forskning vid den totalt moderniserade kliniken, som nu möter dagens krav på god vårdmiljö.
Läs mer

Bli företagsgivare
Ditt företag kan sponsra fonden genom att skänka en summa regelbundet varje månad, genom ett engångsbelopp eller genom att bjuda på kompetens och tjänster.
Läs mer
Ge bidrag
Vill du att Jubileumskliniken skall fortsätta bedriva cancerforskning och vård på hög nivå? Jubileumsklinikens Cancerfond har de senaste tre åren fördelat drygt 36 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Men mer pengar behövs.
Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244