Radioaktiva läkemedel är ett viktigt forskningsområde.

Vi studerar hur man med radioaktiva läkemedel kan diagnostisera, lindra och även bota cancersjukdom.
Hur kan vi minimera biverkningar av strålbehandling?

Avancerad strålbehandling bidrar idag till att fler patienter överlever en cancersjukdom än tidigare.

Hur minimerar vi följdsjukdomar av cancerbehandling?

Den kliniska forskningen, liksom teknologiska framsteg, gör att sjukvården idag kan öka sin ambitionsnivå.

Viktig forskning om strålbehandling vid bröstcancer.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige.Ge bidrag


Vill du att Jubileumskliniken skall fortsätta bedriva cancerforskning och vård på hög nivå? Jubileumsklinikens Cancerfond har de senaste tre åren fördelat drygt 36 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Men mer pengar behövs.


Tack för en magisk kväll på Göteborgs Konserthus.


”Västsvenska musiker mot cancer” på Göteborgs Konserthus den 17 november 2016. Ett stort varmt tack till alla underbara musiker och artister, projektgruppen Pernilla Warberg, Martin Schaub, Stefan Sporsén och Johan Andersson, Göteborgs Konserthus, externa leverantörer samt ytterligare många fantastiska och generösa personer.Aktuellt


2018-02-22

Jubileumsklinikens Cancerfond delar ut 13,5 miljoner

Styrelsen för Jubileumsklinikens Cancerfond delade vid sitt senaste möte den 8 februari 2018 ut över 13,5 miljoner kronor till cancerforskning vid, och i anslutning till, Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


2018-02-09

Seminarium om forskningsnyheter den 12 april 2018

Cancerforum Väst bjuder in till ett spännande seminarium om nyheter inom cancerforskningen. Seminariet har ett brett patientperspektiv och äger rum torsdagen den 12 april klockan 18.00 till 20.00 på Dahlheimers Hus i Göteborg.


2017-10-27

Dags att söka för ”Projekt” och ”Forskarmånader för kliniker” 2017

Denna nyhet riktar sig till dig som är forskare.

Nu öppnar vi upp för 2017 års ansökningar till forskningsprojekt och forskarmånader för kliniker. Ansökan skall göras elektroniskt senast den 15 december 2017. För att underlätta har vi har bland annat gjort ett nytt exempel på hur ansökan skall fyllas i. Vi har även tagit fram nya PDF-blanketter.


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244