Ge ett bidrag


Vi får spontana gåvor, vi har fasta bidragsgivare, vi har människor som skänker summor då och då.

Enklast bidrar du genom att använda vår betalfunktion här på sidan.

Ge ett bidrag via DIBS betalfunktion:

För större donationer

För större donationer


För större donationer, eller om du vill ha hjälp med att sätta upp Jubileumsklinikens Cancerfond som förmånstagare i ditt testamente, hör av dig till någon av våra kontaktpersoner nedan.

Vi åtar oss inte att skriva testamenten eller gåvobrev utan råder dig att i sådant fall kontakta en egen jurist.

Kontaktpersoner


Har du frågor som berör forskningen, gåvor, testamenten m.m. kontakta i första hand vår verksamhetschef advokat Bo Stefan Arleij:
Mobil: 0708-92 24 50
E-post: bsa@jkcf.se

Har du frågor om minnesgåvor, utskick av minnesblad m.m kontakta i första hand Elin Tornblad:
E-post: elin@jkcf.se (nås enklast via e-post)
Mobil: 0709-40 01 81

 

Post- och besöksadress:


Vidblicksgatan 2
412 57 Göteborg

Du kan även kontakta någon i styrelsen.

 
Logo JKCF

Stiftelsen Jubileumsklinikens
Forskningsfond mot Cancer
info@jkcf.se
Pg 90 09 79 - 6
Bg 900-9796
Swish 9009796
Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244

Copyright 2020 Cookies | Vår integritetspolicy | Webbplatskarta | Producerad av Piliz

Top