Ge bidrag - Stöd den goda cirkeln


Bedriver vi god forskning attraherar vi kompetenta läkare, vilket ökar chansen till bra forskning, vilket i sin tur attraherar bra läkare, öppna för forskning och framsteg – till det behöver vi ekonomiska resurser.

Det är tack vare våra generösa givare som vi har möjlighet att utveckla och stimulera cancervården lokalt. Att det skulle vara extra viktigt just för dig som bor i Göteborg med omnejd kanske ställer en del frågor. God forskning lokalt kommer ofta patienterna i närområdet först till nytta och god sjukvård bedrivs bäst av öppna, nyfikna och kunniga läkare.  

 
 
 
 
 

 

Kontaktperson:

Gun Ternulf, Wistrand Advokatbyrå,
Box 11920,
404 39 Göteborg.
Besöksadress: Lilla Bommen 1.

Tel: 031-771 21 29 

Fax: 031-771 21 50

E-post: gun.ternulf@wistrand.se


Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer • info@jubileumsklinikenscancerfond.se • Pg 90 09 79 - 6 • Bg 900-9796 • Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244