hej
 

Seminarium om forskningsnyheter!Cancerforum Väst bjuder in till ett spännande seminarium om nyheter inom cancerforskningen! Seminariet hålls på Dalheimers hus, och pågår mellan 17.00 - 20.00.

Våra föredragshållare kommer under kvällen att presentera nyheter inom cancerforskningen. 

Anmälan görs genom insättning av deltagaravgiften 100 kronor på Jubileumskinkens Cancerfonds PlusGiro: 90 09 79 - 6 märk betalningen med  ”Seminarium”. 

Lokal: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, 414 53, Göteborg. 

17.00 - 18.00 Kaffe och fralla serveras 
18.00 - 20.00 Seminarium, inklusive frågestund

----

Vi vill tillsammans verka för ett utökat samarbete främst inom områdena forskning, cancervård och rehabilitering i Västsverige. Genom samrådsmöten, gemensamma aktiviteter och kommunikation via hemsidor och sociala medier vill vi öka medvetenheten om det viktiga arbete som bedrivs här i Västsverige; allt med cancerpatienten och dennes anhöriga i fokus

Cancerforum Väst är ett nätverk av intresseorganisationer inom cancerforskning och cancervård. I nätverket ingår de fem patientföreningarna Gyncancerföreningen Västra Götaland, Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg Bohuslän, ILCO Tarm, uro- och stomiförbundet, ProLiv Väst och Stödkompisarna samt forskningsstiftelserna Lions Cancerfond Väst och Jubileumsklinikens Cancerfond.

Läs mer på: cancerforumvast.se 


 
Logo JKCF

Stiftelsen Jubileumsklinikens
Forskningsfond mot Cancer
info@jkcf.se
Pg 90 09 79 - 6
Bg 900-9796
Swish 9009796
Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244

Copyright 2019 Cookies | Vår integritetspolicy | Webbplatskarta | Producerad av Piliz

Top