Stöd cancerforskning i Västsverige

Många delar Jubileumsklinikens mål.

Jubileumsklinikens Cancerfond har till uppgift att skapa resurser för cancerforskning som pågår vid och i anslutning till Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Och att säkra god cancervård.

Idag drivs fonden som en oberoende stiftelse med målet att så många som möjligt ska överleva cancer med god livskvalité. Vi söker uppfylla detta mål genom att finansiera forskningsprojekt, forskarmånader för kliniker samt konferensresor för aktiva forskare. TEST storlek hemsida.jpg

Historien


Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är en av flera kliniker för cancervård.

Läs mer

hemsida bild 4.jpg

Idén


Här kan du läsa mer om iden bakom fonden.

Läs mer

Hit går pengarna.jpg

Vart går pengarna?


De senaste fem åren har vi delat ut cirka 53,5 miljoner till cancerforskning i Västsverige.

Läs mer

hemsida bild 5.jpg

Våra kostnader


Jubileumsklinikens Cancerfond har ett s.k. 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

hemsida bild 6.jpg

Styrelsens arbete


Styrelsens arbete styrs av fondens stadgar. 

Läs mer

hemsida bild 3.jpg

Våra placeringar


Jubileumsklinikens Cancerfond är en så kallad avkastningsstiftelse.

Läs mer

Kontaktuppgifter

Har du frågor som berör forskningen, gåvor, testamenten m.m. kontakta i första hand vår verksamhetschef advokat Bo Stefan Arleij:
Mobil: 0708-92 24 50
E-post: bsa@jkcf.se

Har du frågor om minnesgåvor, utskick av minnesblad m.m kontakta i första hand Elin Tornblad:
E-post: elin@jkcf.se (nås enklast via e-post) 
Mobil: 0709-40 01 81 

Post- och besöksadress:

Vidblicksgatan 2
412 57 Göteborg

Du kan även kontakta någon i styrelsen.

 
Logo JKCF

Stiftelsen Jubileumsklinikens
Forskningsfond mot Cancer
info@jkcf.se
Pg 90 09 79 - 6
Bg 900-9796
Swish 9009796
Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244

Copyright 2020 Cookies | Vår integritetspolicy | Webbplatskarta | Producerad av Piliz

Top