Våra kostnader

Jubileumsklinikens Cancerfond har ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi har en liten och effektiv organisation och strävar efter att hålla kostnaderna på en så låg nivå som möjligt.

Vi har sedan 2009 satsat på att marknadsföra fonden för att bli mer kända, och därmed få fler bidrag. Våra kostnader ökade i och med denna satsning, men det positiva resultatet var över vår förväntan. Vi har fått en markant ökning av gåvor och donationer, eftersom betydligt fler människor känner till vår verksamhet.

För 2017 har vi - enligt den rapportering som vi varje år lämnar till Svensk Insamlingskontroll - haft administration-och insamlingskostnader på 9 % av de totala intäkterna. Våra insamlingskostnader för 2017 uppgick till 5% av de medel som samlats in från allmänheten.

Vi är en så kallad avkastningsstiftelse och en stor del av våra intäkter kommer från större donationer via gåvor och testamenten. I övrigt får vi intäkter från förvaltningen av sparade medel. Våra nyckeltal varierar därför från år till år. Se vidare i vår rapport till Svensk Insamlingskontroll från 2017.  
Logo JKCF

Stiftelsen Jubileumsklinikens
Forskningsfond mot Cancer
info@jkcf.se
Pg 90 09 79 - 6
Bg 900-9796
Swish 9009796
Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244

Copyright 2019 Cookies | Vår integritetspolicy | Webbplatskarta | Producerad av Piliz

Top